Aktivace komerční verze

Aplikace Color Tabs je licencována pomocí licencoru Be.Smart. K aktivaci aplikace je nutné mít zřízený účet Holixa s platnou licencí aplikace. Při prvním spuštění aplikace, či při kliknutí na kterékoliv z tlačítek aplikace Color Tabs v prostředí Revit®, se zobrazí rozhraní přihlášení k účtu Be.Smart.

Pro přihlášení je nutné zvolit Webová licence, následně se zobrazí dialog přihlášení. Po zadání emailové adresy uživatele s heslem a potvrzení tlačítkem Připojit se zobrazí dialog s informacemi o licenci. Dialog licencoru Be.Smart je pak možné zavřít tlačítkem Ukončit.

Ukázka aktivace komerční licence Be.Smart T4R (aktivace Color Tabs probíhá obdobně)

Last updated