Pressure Drops
CZ
Search
K

Pressure Drops

Plugin pro Autodesk® Revit® určený na výpočty tlakové ztráty potrubí
Pressure Drops je nadstavbová aplikace pro Autodesk® Revit®, umožňující projektantům TZB efektivně počítat tlakovou ztrátu trasy potrubí na základě vytvořeného modelu v Revitu. Aplikace umožní uživatelům výpočet tlakové ztráty bez využití výchozích ASHRAE tabulek Revitu, které nejsou aplikovatelné na české a slovenské prostředí. Aplikace umožňuje přiřazovat ztrátové koeficienty všem tvarovkám. S nástrojem Pressure Drops tak uživatel může naplno využít model Revitu a není výpočet tlakových ztrát nucen provádět v externích nástrojích.
Díky rychlému výpočtu tlakové ztráty mohou projektanti VZT přesně dimenzovat potrubí vzduchotechniky, včetně rychlé kontroly tlakové ztráty po úpravách systému potrubí.
Last modified 1mo ago