Instalace a aktivace

Požadavky na instalaci

Hardwarové požadavky

  • HW požadavky dle odpovídající verze Revitu

Softwarové požadavky

  • SW požadavky dle odpovídající verze Revitu

  • Podporované verze Revit® 2024, 2023, 2022, 2021

Last updated