Potrubák
CZ
Search
K
Comment on page

Verze aplikace

Aktuální verze

Potrubák 0.0.2.14

Datum vydání: 08/2023
Podporované verze Civil 3D®: 2024, 2023, 2022 a 2021
Changelog:
 • Nová funkce Vpusti podél referenční trasy
 • Rozšíření funkce Stoka podél referenční trasy
 • Návrhové posouzení s definicí redukovaného kapacitního průtoku
 • Zjednodušení dialogu Hydraulických výpočtů
 • Oprava vkládání chrániček
Starší verze

Potrubák 0.0.2.13

Datum vydání: 01/2023
Podporované verze Civil 3D®: 2023, 2022, 2021 a 2020
Changelog:
 • Rozšíření funkce: podpora editace více stavebních objektů současně
 • Rozšíření funkce: výpis stoky s úhlem
 • Rozšíření funkce: nastavení sítí chrániček - volba <žádná>
 • Oprava: datový proužek v podélném profilu

Potrubák 0.0.2.12

Datum vydání: 07/2022
Podporované verze Civil 3D®: 2023, 2022, 2021 a 2020
Changelog:
 • Podpora pro Autodesk® Civil 3D® 2023
 • Nová funkce: stoka dle referenční trasy
 • Nová funkce: přejmenování objektů
 • Katalog formou msi
 • Nová verze podsestav výkopů

Potrubák 0.0.2.0

Datum vydání: 07/2021
Podporované verze Civil 3D®: 2023, 2022, 2021 a 2020
Changelog:
 • Podpora pro Autodesk® Civil 3D® 2022

Potrubák 0.0.1.0

Datum vydání: 11/2020
Podporované verze Civil 3D®: 2021 a 2020
Changelog:
 • Vydání první verze softwaru