Verze aplikace

Aktuální verze

Potrubák 0.0.2.15

Datum vydání: 10/2023

Podporované verze Civil 3D®: 2024, 2023, 2022 a 2021

Changelog:

 • Oprava: vkládání popisku křížících potrubních sítí do podélných profilů

 • Oprava: vyplnění datových proužků hydraulických výpočtů ve vedlejších stokách

Starší verze

Potrubák 0.0.2.14

Datum vydání: 08/2023

Podporované verze Civil 3D®: 2024, 2023, 2022 a 2021

Changelog:

 • Nová funkce Vpusti podél referenční trasy

 • Rozšíření funkce Stoka podél referenční trasy

 • Návrhové posouzení s definicí redukovaného kapacitního průtoku

 • Zjednodušení dialogu Hydraulických výpočtů

 • Oprava vkládání chrániček

Potrubák 0.0.2.13

Datum vydání: 01/2023

Podporované verze Civil 3D®: 2023, 2022, 2021 a 2020

Changelog:

 • Rozšíření funkce: podpora editace více stavebních objektů současně

 • Rozšíření funkce: výpis stoky s úhlem

 • Rozšíření funkce: nastavení sítí chrániček - volba <žádná>

 • Oprava: datový proužek v podélném profilu

Potrubák 0.0.2.12

Datum vydání: 07/2022

Podporované verze Civil 3D®: 2023, 2022, 2021 a 2020

Changelog:

 • Podpora pro Autodesk® Civil 3D® 2023

 • Nová funkce: stoka dle referenční trasy

 • Nová funkce: přejmenování objektů

 • Katalog formou msi

 • Nová verze podsestav výkopů

Potrubák 0.0.2.0

Datum vydání: 07/2021

Podporované verze Civil 3D®: 2023, 2022, 2021 a 2020

Changelog:

 • Podpora pro Autodesk® Civil 3D® 2022

Potrubák 0.0.1.0

Datum vydání: 11/2020

Podporované verze Civil 3D®: 2021 a 2020

Changelog:

 • Vydání první verze softwaru

Last updated