Vytvořit UV podél trasy

Nástroj na automatizované vytvoření uličních vpustí podél zvolené tray

Nástroj Vytvořit UV podél trasy osadí uliční vpusti nebo domovní přípojky. Uživatel si může vybrat jestli přípojky napojit kolmo ke stoce nebo do nejbližší šachty.

Last updated