Potrubák
CZ
Search
K

Vytvořit stoku podél trasy

Nástroj na automatické generování stoky dle vybrané trasy
Funkce vytvoří hlavní řad stoky s šachtami v zadaném rozsahu staničení, odsazení od osy a intervalu vzdálenosti. Dialogové okno pro zadání polohy šachet obsahuje mimo jiné i možnost definovat podél trasy více úseků s rozdílnými hodnotami.
Vytvoření stoky a uliční vpusti s pomocí nástroje Potrubák