Hydraulické výpočty

Tabulka hydraulických výpočtů

Díky plovoucímu oknu je možné měnit rozměr potrubí v modelu během výpočtu. Na kartě Potrubí pak uživatel jednoduše aktualizuje tabulku a znovu ověří výsledky návrhového posouzení.

Last updated