Potrubák
CZ
Search
K
Comment on page

Hydraulické výpočty

Tabulka hydraulických výpočtů
Díky plovoucímu oknu je možné měnit rozměr potrubí v modelu během výpočtu. Na kartě Potrubí pak uživatel jednoduše aktualizuje tabulku a znovu ověří výsledky návrhového posouzení.
Hydraulické výpočty v aplikaci Potrubák
Dialog hydraulických výpočtů aplikace Potrubák
Hydraulický výpočet šachet
Hydraulický výpočet - kapacitní posouzení
Hydraulický výpočet - návrhové posouzení
Hydraulický výpočet - export
Hydraulický výpočet - vzorce