Potrubák
CZ
Search
⌃K

Podélný profil stoky

Video názorně ukazuje vytvoření podélného profilu stoky a práci s ní
Vytovření a práce s podélným profilem stoky
Ukázka podélné profilu stoky vytvořeného aplikací Potrubák