Podélný profil stoky

Video názorně ukazuje vytvoření podélného profilu stoky a práci s ní

Last updated