Aktivace komerční verze

Aplikace Plant Tools je licencována pomocí licencoru Be.Smart. K aktivaci aplikace je nutné mít zřízený účet Holixa s platnou licencí aplikace. Při prvním spuštění aplikace, či při kliknutí na kterékoliv z tlačítek aplikace Plant Tools v prostředí AutoCAD Plant 3D®, se zobrazí rozhraní přihlášení k účtu Be.Smart.

Verze Plant Tools 2022 a starší jsou licencovány starším licencorem CAD Studio. O aktivaci licence je možné zažádat na helpdesku Arkance Systems.

Pro přihlášení je nutné zvolit Webová licence, následně se zobrazí dialog přihlášení. Po zadání emailové adresy uživatele s heslem a potvrzení tlačítkem Připojit se zobrazí dialog s informacemi o licenci. Dialog licencoru Be.Smart je pak možné zavřít tlačítkem Ukončit.

Last updated