Synchronization

Automatická synchronizace parametrů dvou vybraných komponent

Při tvorbě schémat je někdy potřeba přenášet hodnoty parametrů z jedné komponenty na druhou. Pokud však tyto komponenty nemají společný bod (např. instrument není vložen do trasy), AutoCAD Plant 3D nedokáže tyto hodnoty přenést. Mezi některými komponenty to ani není systémově možné.

Aplikace Synchronization (Synchronizace komponent) umožnuje vybrat parametry jedné komponenty a synchronizovat je se stejnými parametry druhé komponenty. Se zdrojovou komponentou lze synchronizovat i více komponent. Při změně hodnoty parametru u jedné ze synchronizovaných komponent se tato hodnota automaticky přenese i do druhé. Změnu hodnot lze provádět v Data Manageru, paletě vlastností nebo paletě Sync Component. V paletě Synch Component lze navíc měnit pořadí jednotlivých řádků – stačí vybraný řádek označit a přetáhnout na požadovanou pozici. To usnadní vyplňování hodnot pro jednotlivé komponenty, kdy lze seřadit k sobě nejčastěji zadávané parametry. Nastavení pořadí se uchovává pro celou třídu (class).

Last updated