Delete by ID

Výmaz symbolu nebo komponenty dané ID kódem

Tato funkce umožňuje přímo z prostředí AutoCAD Plant 3D mazat z databáze symboly nebo komponenty podle jejich identifikačního čísla (PnPID). To lze využít například v situaci, kdy po pádu aplikace se v databázi zobrazují komponenty, které nejsou v modelu a běžné nástroje na opravu projektu tuto chybu neodstraní.

Last updated