Plant Tools
CZ
Search
K
Comment on page

Tag update

Automatická aktualizace formátu Tagu
Pokud se v průběhu projektu změní formát Tagu, nemá tato změna vliv na již vložené komponenty. Projeví se jen u nově vkládaných komponent, nebo při ruční aktualizaci Tagu u již vložených komponent. Nástroj Tag update dokáže nový formát Tagu aktualizovat u vybraných/všech komponent v aktuálním dokumentu.
Nástroj Tag update