Draw legend

Vytvoření legendy grafických symbolů použitých ve výkrese

Nástroj Draw legend (Legenda symbolů) vytvoří v zadaném místě seznam grafických symbolů použitých ve výkrese. Všechny symboly a popisy se umístí do jedné hladiny „Legend“. V nastavení legendy lze zvolit, jaký popis se u symbolů zobrazí, velikost textu a mezery mezi symboly.

Last updated