Plant Tools
CZ
Search
K
Comment on page

3DPolyC

Automatizovatelné kreslení os potrubí
Nástroj 3DPOLYC umožňuje vytvořit 3D křivku (osu potrubí) zadáním délky, azimutu a sklonu jednotlivých segmentů. Výslednou křivku pak lze zkonvertovat na potrubí pomocí příkazu Plant 3D – PLANTCONVERTLINETOPIPE.