Sizes

Zobrazení rozšiřujících parametrů u vybraných komponent

Při vytváření reportů nejsou k dispozici všechny parametry, které jsou vidět v paletě vlastností. Jedná se např. o tloušťku stěny nebo DN jednotlivých bodů napojení. Např. pokud chcete vykázat redukce o rozměrech 50×40 a různé tloušťky stěny, tak to v reportu nejde. Zobrazuje se jen tloušťka stěny na prvním portu.

Nástroj Sizes projde celý model a zapíše do předem zvolených parametrů všechny rozměry a tloušťky stěn, které jsou u komponent zadány. Tyto parametry lze pak použít i v reportech. Pro dimenzi jednotlivých portů lze zvolit buď vnější průměr potrubí nebo jeho nominální hodnotu (DN).

Last updated