Plant Tools
CZ
Search
⌃K

Tag update per document

Automatická aktualizace formátu Tagu ve více výkresech
Nástroj poskutuje uživateli stejnou funkcionalitu jako Tag update, ale umožňuje navíc aktualizaci formátu Tagu ve více výkresech najenou.
Nástroj Tag update