Tag update per document

Automatická aktualizace formátu Tagu ve více výkresech

Nástroj poskutuje uživateli stejnou funkcionalitu jako Tag update, ale umožňuje navíc aktualizaci formátu Tagu ve více výkresech najenou.

Last updated