Aktivace komerční verze

Aplikace BIM Feeder for Revit je licencována pomocí licencoru Holixa. K aktivaci aplikace je nutné mít zřízený účet Holixa s platnou licencí aplikace. Při prvním spuštění aplikace, či při kliknutí na kterékoliv z tlačítek aplikace Class Feeder v prostředí Revit®, se zobrazí rozhraní přihlášení k účtu Holixa.
Pro přihlášení je nutné zvolit Webová licence, následně se zobrazí dialog přihlášení. Po zadání emailové adresy uživatele s heslem a potvrzení tlačítkem Připojit se zobrazí dialog s informacemi o licenci. Dialog licencoru Holixa je pak možné zavřít tlačítkem Ukončit.
Dialog přihlášení Holixa licencoru
Ukázka aktivace komerční licence Holixa T4R (aktivace BIm Feederu for Revit probíhá obdobně)