Aktivace komerční verze

Aplikace BIM Feeder for Revit je licencována pomocí licencoru Be.Smart. K aktivaci aplikace je nutné mít zřízený účet Be.Smart s platnou licencí aplikace. Při prvním spuštění aplikace, či při kliknutí na kterékoliv z tlačítek aplikace BIM Feeder for Revit v prostředí Revit®, se zobrazí rozhraní přihlášení k účtu Be.Smart.

Pro přihlášení je nutné zvolit Webová licence, následně se zobrazí dialog přihlášení. Po zadání emailové adresy uživatele s heslem a potvrzení tlačítkem Připojit se zobrazí dialog s informacemi o licenci. Dialog licencoru Be.Smart je pak možné zavřít tlačítkem Ukončit.

Last updated