Hlavní dialog BIM Feederu

Při spuštění hlavního dialogu BIM Feeder kontroluje, zda byly nastaveny klasifikační parametry. V případě, že nastaveny nejsou, je vyžadováno nastavení klasifikačních parametrů.

Hlavní dialog Krmení BIM dat obsahuje tři záložky:

  • Skupiny vlastností

  • Typy elementů

  • Elementy

Na těchto záložkách je umožněno vepisovat data do jednotlivých parametrů skupin nebo elementů. Hlavní dialog dále obsahuje strom pro výběr prvků a hlavní okno s parametry a políčky pro jejich vyplnění. Výběr prvků stromu i parametry jsou načítány na základě zvoleného datového standardu. Ten je možné nastavit buď přes Standard manager, případně je možné standard vybírat i v hlavním dialogu tlačítkem Načíst datový standard.

Ve spodní části dialogu je tlačítko Uložit pro uložení zapsaných dat v dialogu BIM Feeder. Tlačítkem Nakrmit BIM daty se spouští proces vytváření a zápisu parametrů, které jsou v BIM Feederu definovány, do projektu Revitu. Data ze všech záložek jsou procesována najednou. V případě, že entita elementu v parametru má zapsanou hodnotu, je tato hodnota procesem krmení BIM Feederem přepsána.

V horní části dialogu je zobrazen aktuálně používaný datový standard. Pro změnu datového standardu slouží tlačítko Načíst datový standard, které otevře dialog s výběrem datových standardů. Podrobnější nastavení datových standardů umožňuje nástroj Standard manager.

BIM Feeder for Revit nepodporuje zápis do parametrů prvků, které jsou ve více než jedné instanci skupiny. V případě, že v projektu existuje více než jedna instance skupiny, do které je potřebné data zapsat, je nutné skupiny rozložit.

Při procesu krmení dat aplikace BIM Feeder vytváří výkazy pojmenované systémem Název kategorie - Název klasifikace dle DSS, tedy například Obecné modely podpěra-dřík v případě využití datového standardu SFDI. Tyto výkazy tak obsahují všechny prvky projektu, se kterými BIM Feeder pracuje.

Last updated