Krmení BIM dat

Vytvoření parametrů a vyplnění dat dle zvoleného standardu

Tato část návodu se zabývá nejdůležitější částí práce s aplikací BIM Feeder for Revit. V části je popsán postup, jak připravit vytvoření parametrů pro jednotlivé typ elementů. Dále je v této části návodu popsáno, jak pracovat s daty, která mají být do parametrů propsána, a to jak na úrovni skupin vlastností, tak i skupin elementů či samostatných elementů. Systém práce BIM Feederu s daty je patrný z následujícího schématu:

Při práci s BIM Feederem je důležité si uvědomit, že pro účely práce se standardy Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) jsou instance Revitu pojmenovány "elementy". To se týká jak definičních tabulek standardů SFDI, tak popisu v dialozích BIM Feederu. "Typy elementů" pak pro uživatele Revitu mohou pro hrubou představu znamenat jednotlivé rodiny, i když toto přirovnání není zdaleka přesné. "Skupiny elementů" standardu SFDI pak je možné přirovnat ke kategoriím Revitu, i když se jedná opět pouze o vzdálené přirovnání, které není přesné. Skupiny elementů a typy elementů většinou nekopírují přesně kategorie a rodiny Revitu.

Příklad kategorizace elementů dle standardu SFDI:

Skupina elementůTyp elementuElement

Deska

Střecha

Instance střechy v Revitu

Stěna

Příčka

Instance příčky v Revitu

Schodiště

Točité schodiště

Instance schodiště v Revitu

Dle zařazení do typů elementů jsou pak jednotlivým typů přiřazovány předepsané skupiny vlastností, označované například S1 či Z1. Každá ze skupin pak obsahuje předepsané označení vlastnosti, které se v Revitu využívá jako název parametru. Skupiny vlastností jsou stejně jako kategorizace elementů obsaženy v xls tabulce, která je součástí instalace BIM Feederu for Revit.

Součástí instalace BIM Feederu jsou tabulky silničního i železničního standardu SFDI, ze kterých jsou data přebírána do aplikace. Tabulky jsou ve formátu xls, uživatel tak má možnost vytvářet si vlastní tabulky dle jiných standardů.

Unikátní vlastností aplikace BIM Feeder for Revit je možnost vytvoření různých sdílených parametrů pro dvě entity stejné kategorie Revitu v projektu. Znamená to, že například entita kategorie stěny Revitu, znázorňující nosnou železobetonovou stěnu, obsahuje parametry popisující výztuž. Ve stejném projektu se může vyskytovat entita kategorie stěny Revitu, znázorňující sádrokartonovou příčku, u které parametry popisující výztuž nejsou potřebné, ani vhodné. Díky BIM Feederu je toto možno docílit a výsledkem je model s přehlednou datovou strukturou.

Last updated