Typy elementů

Záložka Typy elementů

Na záložce Typy elementů jsou zobrazovány typy elementů aktuálně používaného datového standardu SFDI. V levé části uživatel vybírá konkrétní typ elementu seskupených dle skupinu typů. V pravé jsou pak zobrazeny vlastnosti ve sloupci Označení vlastnosti, které má daný typ přirazen. Vlastnosti jsou seskupeny dle skupin vlastností tak, jak je definuje aktuální datový standard.

V případě, že hodnota vlastnosti je vyplněna ve skupině vlastností (na záložce Skupiny vlastností), tato hodnota se kaskádovým způsobem propisuje automaticky do hodnoty typu elementu. Pokud přebraná hodnota ze skupiny vlastností není pro daný typ vhodná, uživatel může zaškrtnout checkbox Přepsat a danou hodnotu vlastnosti typu přepsat. Tato hodnota je pak přiřazena jen danému typu.

Záložka dialogu pro vyplňování popisných informací do typů elementů

Poklepáním na pole hodnoty se automaticky zaškrtne checkbox Přepsat.

Výrazné ulehčení práce umožňuje možnost zaškrtnout checkbox Zobrazit použité. Po aktivaci této funkce jsou zobrazeny jen ty typy elementů, které jsou přítomné v aktuálním projektu. BIM Feeder určuje elementy, přítomné v projektu, na základě klasifikačních parametrů.

Po zaškrtnutí checkboxu IFC názvy vlastností se ve sloupci Označení vlastnosti zobrazují dle ekvivalentních názvů IFC schématu tak, jak jsou definované ve standardu SFDI.

Zobrazení IFC názvů vlastností nemá vliv na to, jak BIM Feeder parametry vytváří a zapisuje do projektu. Vždy jsou používány názvy původní.

Po zavření dialogu BIM Feederu tlačítkem Uložit se zapsaná data ukládají a při opětovném spuštění BIM Feederu jsou v dialogu načtena. Tlačítkem Nakrmit BIM daty se spouští proces vytváření a zápisu parametrů, které jsou v BIM Feederu definovány, do projektu Revitu.

Last updated