Klasifikační parametry

Nastavení klasifikační parametrů datového standardu

BIM Feeder parametry zadané v dialogu nevytváří, ani nekontroluje jejich existenci v projektu. Je na uživateli, aby výchozími nástroji Revitu parametry v projektu vytvořil.

Názvy parametrů zadaná v dialogu Nastavení BIM Feeder parametrů jsou závislé na velikosti písma - velká písmena je nutná používat přesně tak, jaký je název parametru.

Klasifikační parametry BIM Feederu musí být instanční. BIM Feeder nepracuje s typovými klasifikačními parametry.

V případě, že uživatel spustí hlavní dialog Krmit BIM data aniž by předtím nastavil klasifikační parametry, otevře se dialog nastavení parametrů automaticky.

Při zaškrtnutí checkboxu Uložit jako výchozí hodnoty se názvy parametrů uloží do nastavení aplikace tak, že při spuštění aplikace v novém projektu budou automaticky uživateli navrženy uložené názvy parametrů.

Samotné vyplnění klasifikačních parametrů daty je nutné provést výchozími nástroji Revitu. Názvy skupin elementů a typů elementů uživatel může nalézt i v definicích datového standardu.

Názvy skupin elementů a typů elementů vyplněné do klasifikačních parametrů nejsou závislé na velikosti písma, není nutné dodržovat velikosti znaků.

Last updated