Klasifikační parametry

Nastavení klasifikační parametrů datového standardu
Před spuštěním hlavního dialogu Nakrmit BIM Daty aplikace je nutné nastavit klasifikační parametry, dle kterých BIM Feeder v projektu dělí objekty Revitu do skupin elementů a na typy elementů dle standardu SFDI. BIM Feeder načítá dva parametry, jeden pro určení skupiny elementů, další pro určení typu elementu. Tyto parametry uživatel nastavuje pomocí nástroje Klasifikační parametry na panelu BIM Feeder. V dialogu uživatel nastavuje parametr pro určený skupiny elementů a typu elementu.
Dialog nastavení klasifikačních parametrů
BIM Feeder parametry zadané v dialogu nevytváří, ani nekontroluje jejich existenci v projektu. Je na uživateli, aby výchozími nástroji Revitu parametry v projektu vytvořil.
Názvy parametrů zadaná v dialogu Nastavení BIM Feeder parametrů jsou závislé na velikosti písma - velká písmena je nutná používat přesně tak, jaký je název parametru.
Klasifikační parametry BIM Feederu musí být instanční. BIM Feeder nepracuje s typovými klasifikačními parametry.
V případě, že uživatel spustí hlavní dialog Krmit BIM data aniž by předtím nastavil klasifikační parametry, otevře se dialog nastavení parametrů automaticky.
Při zaškrtnutí checkboxu Uložit jako výchozí hodnoty se názvy parametrů uloží do nastavení aplikace tak, že při spuštění aplikace v novém projektu budou automaticky uživateli navrženy uložené názvy parametrů.
Samotné vyplnění klasifikačních parametrů daty je nutné provést výchozími nástroji Revitu. Názvy skupin elementů a typů elementů uživatel může nalézt i v definicích datového standardu.
Zobrazení sloupců, které ve výchozí tabulce datového standerdu BIM Feeder využívá pro klasifikaci prvků
Názvy skupin elementů a typů elementů vyplněné do klasifikačních parametrů nejsou závislé na velikosti písma, není nutné dodržovat velikosti znaků.