Export a Import z Excelu

Možnost vyplňování dat vlastností elementů v Excelu

Přestože uživatelské rozhraní pro vyplňování dat do polí vlastností nástroje BIM Feeder je uživatelsky přívětivé, někdy je vhodnější data hromadně vyplňovat v prostředí Excelu. Toto je umožněno nástroji Export do Excelu a Import z Excelu. V tabulkách je možné vyplňovat data jak do skupin vlastností, tak do vlastností typů elementů. Není možné vyplňovat data vlastností jednotlivých elementů.

Last updated