Import z Excelu

Import dat, která byla vyplněna v Excelu

Pro vepsání dat z importované tabulky do parametrů entit v projektu je nutné spustit nové krmení dat.

Last updated