Skupiny vlastností

Záložka Skupiny vlastností

Na záložce Skupiny vlastností jsou zobrazovány skupiny vlastností aktuálně používaného datového standardu SFDI. V levé části uživatel vybírá konkrétní skupinu vlastností, v pravé jsou pak zobrazeny parametry ve sloupci Označení vlastnosti, které daná skupina vlastností obsahuje. Uživatel do sloupce Hodnota může vepisovat data těchto parametrů.

Výrazné ulehčení práce nabízí možnost zaškrtnout checkbox Zobrazit použité. Po aktivaci této funkce jsou zobrazeny jen ty skupiny vlastností, které jsou použity u elementů v aktuálním projektu. BIM Feeder určuje elementy, použité v projektu, na základě klasifikačních parametrů.

Uživatel má možnost hodnoty, vepsané do parametrů, tlačítkem Export uložit do externího souboru. Tento soubor je pak tlačítkem Import možné načíst v jiném projektu a tím načíst totožná data do skupin vlastností. Toto je obzvláště vhodné, pokud jsou dva modely stejné infrastrukturní stavby modelovány v samostatných projektech Revitu.

Zeleně zvýrazněné vlastností vyplní při krmení dat do modelu BIM Feeder automaticky. Tyto vlastnosti není nutné vyplňovat.

Po zaškrtnutí checkboxu IFC názvy vlastností se ve sloupci Označení vlastnosti zobrazují dle ekvivalentních názvů IFC schématu tak, jak jsou definované ve standardu SFDI.

Zobrazení IFC názvů vlastností nemá vliv na to, jak BIM Feeder parametry vytváří a zapisuje do projektu. Vždy jsou používány názvy původní.

Po zavření dialogu BIM Feederu tlačítkem Uložit se zapsaná data ukládají a při opětovném spuštění BIM Feederu jsou v dialogu načtena. Tlačítkem Nakrmit BIM daty se spouští proces vytváření a zápisu parametrů, které jsou v BIM Feederu definovány, do projektu Revitu.

Last updated