Vyplnění dat v tabulce Excelu

Popis formátování tabulky pro vyplňování dat v Excelu

Exportovaná tabulka Excelu obsahuje tyto listy:

  • Tabulky

  • Enums

  • Materiály

  • Listy s jednotlivými skupinami vlastností

Na listu Tabulky jsou vypsány skupiny vlastností, které byly zvoleny pro export do excelu. Ve třetím sloupci je možné vyplňovat data jednotlivých vlastností.

List Enums není nutné využívat, slouží k internímu využití aplikace.

Na listu Materiály jsou zobrazeny definované materiály a jejich specifikace a podrobná specifikace. Data ze sloupci A jsou pak automaticky nabízena v roletové nabídce při určování materiálu na listu S1 - ve sloupci Materiál. Po výběru materiálu na listu S1 se automaticky vypisují data do sloupce Specifikace a Podrobná specifikace tak, jak jsou definovány na listu Materiály.

Materiály může na listu uživatel sám doplňovat.

Na listech s jednotlivými skupinami vlastností může uživatel vyplňovat data vlastností jednotlivých typů elementů. Listy jsou řazené dle skupin vlastností a na každém jsou ty typy elementů, které danou skupinu vlastností mají přiřazenu. V případě, že jsou zapsána data v těchto listech, bude u daného typu elementu v BIM Feederu nastaveno přepsání na úrovni typu elementu.

Last updated