Export do Excelu

Nastavení Exportu do Excelu

V pravé čísti dialogového okna uživatel nastavuje typy elementů, které se do Excelu mají exportovat. I zde je možné zaškrtnutím checkboxu Vybrat vše, nicméně užitečnější je checkbox Vybrat použité v projektu, který automaticky vybere všechny typy elementů, použité v projektu. Použité typy elementů jsou definované pomocí klasifikačních parametrů BIM Feederu.

Celkové nastavení dialogu exportu do Excelu je možné uložit do externího souboru tlačítkem a kdykoliv znovu nahrát. Případně je možné nastavení sdílet mezi uživateli.

Tlačítko Vybrat seznam materiálů umožňuje načíst tabulku xls s definicemi materiálů, která se do exportovaného xls souboru načet jako list "Materialy". Tabulka je načítána od druhého řádku, první řádek je nutné ponechat prázdný. Ve sloupci A je název materiálu (skupina vlastností S1), ve sloupci B specifikace (skupina vlastností S1) a ve sloupci C podrobná specifikace (skupina vlastností S1).

V případě, že není načtena žádná tabulka seznamu materiálů, BIM Feeder využije výchozí seznam materiálů dodávaný s aplikací.

Last updated