Export parametrů pro IFC

Automatické generování souboru nastavení sad vlastností exportu do IFC

Vygenerovaný mapovací soubor je nutné při exportu do IFC výchozími nástroji Revitu použít v nastavení exportu IFC na záložce Sady vlastností vybrat. Jedná se o nastavení Exportovat sady vlastností definované uživatelem.

Last updated