Export parametrů pro IFC

Automatické generování souboru nastavení sad vlastností exportu do IFC
Nástroj Export parametrů pro IFC umožňuje automatizovaně vytvořit mapovací soubor pro přenos negrafických dat do IFC podle vybraného datového standardu. Vytvořený soubor ve formátu txt obsahuje mapování parametrů definovaných standardem, které jsou využity v projektu, do sad vlastností a vlastností. Použití tohoto souboru definice mapování sad vlastností při exportu do IFC pak výsledný IFC model obsahuje vlastnosti seskupené do sad tak, jak vyžaduje standard.
Vygenerovaný mapovací soubor je nutné při exportu do IFC výchozími nástroji Revitu použít v nastavení exportu IFC na záložce Sady vlastností vybrat. Jedná se o nastavení Exportovat sady vlastností definované uživatelem.
Mapovací soubor sad parametrů vytvořený BIM Feederem je nutné nastavit v exportu do IFC
Ukázka exportu parametrů do IFC mapovaných pomocí aplikace BIM Feeder for Revit