Správa standardů

Výběr a nastavení datového standardu
Správa standardů umožňuje uživateli datové standardy kopírovat, nastavovat a vytvářet nové.
Ukázka práce se Standard managerem - v Civil 3D je obsluha totožná jako v Revitu
Součástí instalace BIM Feederu je několik standardů, které uživatel nemůže mazat ani upravovat jejich nastavení. Jedná se o tyto standardy:
  • Silniční standard V5 SFDI
  • Železniční standard V5 SFDI
  • Silniční standard SFDI (starší verze V4)
  • Železniční standard SFDI (starší verze V4)
  • English standard (ukázka jednoduchého standardu v anglickém jazyce)
Dialog Správa standardů
Tlačítkem Nový uživatel vytváří nový standard. Tlačítkem Kopírovat je možné vytvořit nový standard jako kopii existujícího.
Vestavěné standardy, které jsou součástí instalace BIM Feederu, nemůže uživatel měnit a to jak jméno, tak ani samotné nastavení standardu. Je možné měnit pouze samotnou xls tabulku s definicí standardu. Doporučujeme nicméně tabulky nejdříve zkopírovat a vytvořit nový uživatelský standard.
V pravé části dialogu je pole s názvem standardu, který je možné u uživatelských standardů měnit.
Další pole určuje xls tabulku s definicí datového standardu. Pro správné fungování BIM Feederu musí tabulka splňovat doporučené formátování.
Pod tímto polem je nastaveno na záložkách Skupiny vlastností, Výčtové hodnoty a Typy entit, které datové sloupce BIM Feeder ze zdrojového souboru načítá. Měnit tyto hodnoty je možné pouze u uživatelsky definovaných standardů.
Výchozí definiční tabulky xls datových standardů využívaných v BIM Feederu for Revit jsou umístěny na adrese:
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIMFeeder.bundle\Contents
Video s ukázkou struktury datových standardů SFDI v definiční tabulce xls