Správa standardů

Výběr a nastavení datového standardu

Správa standardů umožňuje uživateli datové standardy kopírovat, nastavovat a vytvářet nové.

Součástí instalace BIM Feederu je několik standardů, které uživatel nemůže mazat ani upravovat jejich nastavení. Jedná se o tyto standardy:

  • Silniční standard V5 SFDI

  • Železniční standard V5 SFDI

  • Silniční standard SFDI (starší verze V4)

  • Železniční standard SFDI (starší verze V4)

  • English standard (ukázka jednoduchého standardu v anglickém jazyce)

Tlačítkem Nový uživatel vytváří nový standard. Tlačítkem Kopírovat je možné vytvořit nový standard jako kopii existujícího.

Vestavěné standardy, které jsou součástí instalace BIM Feederu, nemůže uživatel měnit a to jak jméno, tak ani samotné nastavení standardu. Je možné měnit pouze samotnou xls tabulku s definicí standardu. Doporučujeme nicméně tabulky nejdříve zkopírovat a vytvořit nový uživatelský standard.

V pravé části dialogu je pole s názvem standardu, který je možné u uživatelských standardů měnit.

Další pole určuje xls tabulku s definicí datového standardu. Pro správné fungování BIM Feederu musí tabulka splňovat doporučené formátování.

Pod tímto polem je nastaveno na záložkách Skupiny vlastností, Výčtové hodnoty a Typy entit, které datové sloupce BIM Feeder ze zdrojového souboru načítá. Měnit tyto hodnoty je možné pouze u uživatelsky definovaných standardů.

Výchozí definiční tabulky xls datových standardů využívaných v BIM Feederu for Revit jsou umístěny na adrese:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIMFeeder.bundle\Contents

Last updated