Class Feeder
CZ
Search
⌃K

Instalace a aktivace

Požadavky na instalaci

Hardwarové požadavky

  • HW požadavky dle odpovídající verze Revitu

Softwarové požadavky

  • SW požadavky dle odpovídající verze Revitu
  • Podporované verze Revit® 2023, 2022, 2021, 2020