Class Feeder
CZ
Ask or search…
K

Nastavení klasifikačního systému

V okně nastavení je možné zvolit klasifikační systém z rozbalovacího seznamu. Aktuálně aplikace podporuje klasifikační systém CCI.
Z dalšího rozbalovacího seznamu je možný výběr jazykové verze zvoleného klasifikačního systému. Databáze klasifikačního systému CCI je jako součást aplikace dodávána v české a anglické jazykové verzi.
Nastavení klasifikačního systému
Tabulky klasifikačního systému se automaticky nahrávají z webu. Pro správné fungování aplikace je nutné připojení k internetu.