Nastavení klasifikačního systému

V okně nastavení je možné zvolit klasifikační systém z rozbalovacího seznamu. Aktuálně aplikace podporuje klasifikační systém CCI.

Z dalšího rozbalovacího seznamu je možný výběr jazykové verze zvoleného klasifikačního systému. Databáze klasifikačního systému CCI je jako součást aplikace dodávána v české a anglické jazykové verzi.

Tabulky klasifikačního systému se automaticky nahrávají z webu. Pro správné fungování aplikace je nutné připojení k internetu.

Last updated