Nastavení zapisovaných parametrů

Jednotlivé klasifikační třídy systému CCI se zapisují do parametrů. Každá z faset se zapisuje do uživatelem vybraného parametru, celkem je zapotřebí stanovit pět parametrů. Pokud vytváříme parametry nové, je nutné stanovit soubor sdílených parametrů. Jedná se o standardní textový soubor sdílených parametrů.

  • V případě požadavku na zapisování dané fasety, je nutné mít zaškrtnutý checkbox

  • Použít exitující umožní zapisovat třídy do existujícího parametru

  • Vytvořit nový umožní vybrat parametr pro zápis ze souboru sdílených parametrů

  • U nového parametru je nutné stanovit skupinu parametrů, do které bude umístěn

  • U nového parametru je nutné stanovit, zda se jedná o typový nebo instanční

  • Do parametru je automaticky vypisován identifikátor vrcholového uzlu dle fasety v lomených závorkách. Uživatel má možnost oddělovat kód a popis předponami, příponami a oddělovačem dle schématu. Výstup v parametru dle požadavku DSS neobsahuje popis, pouze identifikátor vrcholového uzlu a kód.

Fasety Stavební entity a Vybudované prostory nemohou být zapisovány do typových parametrů.

Oddělovač je zobrazen pouze v případě, že je nastavený i prefix nebo sufix.

Aplikace pro zápis a kontrolu parametrů využívá pouze název parametru. GUID parametru není zohledněno.

Last updated