Class Feeder
CZ
Search
K

Uložení a obnovení nastavení

Nastavení a aplikace lze ukládat do .xml souboru tlačítkem Uložit nastavení. Obnovit nastavení pak je možné provést jednoduše tlačítkem Nahrát nastavení.
Uložení a obnovení nastavení