Uložení a obnovení nastavení

Nastavení a aplikace lze ukládat do .xml souboru tlačítkem Uložit nastavení. Obnovit nastavení pak je možné provést jednoduše tlačítkem Nahrát nastavení.

Last updated