Class Feeder
CZ
Ask or search…
K

Hromadný zápis

Pro spuštění hromadné klasifikace slouží tlačítko Klasifikovat. Class Feeder poté prochází všechny podmínky jednu po druhé a klasifikuje prvky, které podmínky splňují. Po proběhnutí hromadné klasifikace je zobrazen zápis z hromadné klasifikace.
Zobrazení zápisu z průběhu hromadné klasifikace
Uživatel má možnost zápis uložit do tabulky xls jako auditní stopu. U každí podmínky je zobrazen celkový počet prvků kategorie podmínky a zároveň počet prvků kategorie, které podmínku splnily a byly klasifikovány.
U každé podmínky je navíc možné zobrazit zápis z průběhu klasifikace podmínky, kde je podrobný rozpis všech instancí kategorie včetně výsledku zápisu.
Zobrazení zápisu jedné z podmínek hromadné klasifikace
Poklepáním na instanci v seznamu se prvek zobrazí v pohledu Revitu. Je možné vybrat i více instancí najednou.