Výběr fasety

Fasetu, se kterou chceme aktuálně pracovat, vybíráme z rozbalovacího seznamu. Klasifikace CCI obsahuje tyto fasety:

  • Stavební entity

  • Vybudované prostory

  • Funkční systémy

  • Technické systémy

  • Komponenty

Dle zvolené fasety se adekvátně zobrazují možnosti přiřazení tříd. Podobně i kategorie prvků v prostoru výběru dle kategorie se přizpůsobí vybrané fasetě.

Last updated