Class Feeder
CZ
Search
K

Výběr fasety

Fasetu, se kterou chceme aktuálně pracovat, vybíráme z rozbalovacího seznamu. Klasifikace CCI obsahuje tyto fasety:
  • Stavební entity
  • Vybudované prostory
  • Funkční systémy
  • Technické systémy
  • Komponenty
Dle zvolené fasety se adekvátně zobrazují možnosti přiřazení tříd. Podobně i kategorie prvků v prostoru výběru dle kategorie se přizpůsobí vybrané fasetě.
Výběr zapisované fasety