Hromadná klasifikace prvků

Návod pro hromadnou klasifikaci prvků pomocí pravidel

Class Feeder umožňuje vytvořit podmínky, na základě kterých pak může být aplikována klasifikace hromadně na jednotlivé prvky v projektu. Podmínky mohou být specifikovány pomocí pravidel, které uživatelé Revitu znají z definic filtrů pohledů. Takto definované podmínky je možné aplikovat na různé projekty, což vede k automatizaci klasifikace, zefektivnění práce a úspoře času. Podmínky každá společnost může přizpůsobit vlastním rodinám. Podmínky je navíc možné přenášet mezi pracovními stanicemi, takže definici klasifikačních podmínek, vytvořenou BIM manažerem, mohou ve společnosti používat všichni projektanti.

Při klasifikaci pomocí hromadného zápisu je využito stejné nastavení parametrů, jako v případě standardní klasifikace prvků.

Podmínky hromadné klasifikace jsou ukládány v rámci instalace Revitu. Nejsou ukládány a nastaveny odlišně v rámci každého projektu.

Last updated