Kontrola modelu - stav klasifikace

Class Feeder slouží také k efektivní kontrole stavu klasifikace. V prostoru výběru kategorií i v prostoru výběru instancí jsou prvky a skupiny barevně označeny dle stavu klasifikace:

Uživatel volí kontrolované fasety tlačítky nad prostorem pro výběr kategorií. Je možná volba libovolné kombinace faset. Při volbě více faset jsou prvky označeny zelenou barvou pouze v případě, že jsou oklasifikovány ve všech vybraných fasetách.

Pro lepší přehlednost stavu klasifikace je možné vypínat všechny už oklasifikované prvky tak, aby se zobrazovaly pouze ty, které je nutné ve vybraných fasetách ještě klasifikovat. Tohoto uživatel docílí checkboxem pro skrytí klasifikovaných prvků - checkbox se zelenou barvou. Naopak při odškrtnutí checkboxu s červenou barvou se skryjí všechny prvky a kategorie, které klasifikovány nejsou.

Last updated