Class Feeder
CZ
Ask or search…
K

Kontrola modelu - zobrazení prvků

Class Feeder umožňuje i práci s grafickým zobrazením instancí přímo z okna aplikace. Tím usnadňují uživateli organizaci modelu.
  • Skrýt vybrané v pohledu
  • Izolovat vybrané v pohledu
  • Přepsat barvu v pohledu (kliknutí pravým tlačítkem myši pro výběr barvy)
  • Odstranit zápis klasifikace z vybraného prvku a fasety (kliknutí pravým tlačítkem smaže zápis ze všech faset)
  • Resetovat grafiku aktuálního pohledu
Kontrola pomocí práce se zobrazením prvků
Pozor, některé nástroje mění vlastnosti pohledu trvale. Proto doporučujme vytvořit samostatný pohled určený pro klasifikační práci.