Class Feeder
CZ
Search
K

Výběr prvků z modelu

Kromě výběru prvků pro klasifikaci pomocí vyhledávání přes kategorie a typy má uživatel možnost vybírat instance pro klasifikování i přímo z modelu. Pro ruční výběr prvků je nejdříve prvky standartním způsobem nutné vybrat v jakémkoliv půdorysném nebo 3D pohledu Revitu. Po kliknutí na tlačítko
Vybrat objekty z modelu manuálně se zvolené prvky dostanou do výběru i v okně Flow Feederu. Uživatel již pak může snadno vybrat požadovanou třídu a tlačítkem Klasifikovat zvolenou třídu instancím přiřadit.
Výběr prvků z modelu