Verze aplikace

Aktuální verze

Civil Tools 2.0.32.0

Datum vydání: 01/2024

Podporované verze Civil 3D®: 2024, 2023, 2022 a 2021

Changelog:

 • Nová funkce: Doplnění funkce Svahovky - volba počátečního bodu svahování, řazení hladin

 • Oprava: Svahovky - rozteč šraf

Starší verze

Civil Tools 2.0.31.0

Datum vydání: 05/2023

Podporované verze Civil 3D®: 2024, 2023, 2022 a 2021

Changelog:

 • Nová funkce: Filtr dle sad vlastností

 • Oprava: 2D texty do 3D

Civil Tools 2.0.30.0

Datum vydání: 12/2022

Podporované verze Civil 3D®: 2023, 2022, 2021 a 2020

Changelog:

 • Nová funkce: Souběh tras

 • Nová funkce: Výpis trasa a niveleta

 • Nová funkce: COGO body z příčných řezů

 • Oprava: Převod do 2D

v2.0.29.0 (2023/2022/2021/2020) (07/2022)

 • Nová funkce: Podpora pro Autodesk Civil 3D 2023

 • Nová funkce: Hromadná změna parametrů podsestav

 • Nová funkce: Výpis podsestav

2022/2021/2020/2019 V2.0.27 (11/2021)

 • Nová funkce Najít/Nahradit – hromadné vyhledání textového řetězce v názvu objektu a nahrazení. Podporuje skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky

 • Nová funkce Sklon ve 2D – rychle zjistí sklon mezi 2 body, na úsečce nebo křivce. Výpočet probíhá v rovině XY. Funkce je určená především pro příčné řezy

 • Optimalizace funkce Převod do 2D – už by neměla způsobovat pád programu

2022/2021/2020 V2.0.26 (5/2021)

 • Podpora pro verze 2022

 • Nový licenční mechanismus Holixa

 • Rozšíření funkce Křížení o export do XLS

2021/2020/2019 V2.0.23 (1/2021)

 • Nový příkaz: Generování XLS tabulky kubatur

 • Přepracovaná funkce Svahovky – nově nastavení krátké svahové čárky v procentuální vzdálenosti oproti původní pevné délce

 • Opravená funkce Svahovky – korektní výběr pro volbu zářezových křivek

 • Opravena chyba v licencování funkce Hromadné cílování koridoru

 • Optimalizovaná funkce Odhumusování – nyní i s podporou pro povrchy vytvořené z mračen bodů, ošetření tvorby jednotlivých hranic odhumusovaných povrchů

2021/2020/2019 V2.0.17 (10/2020)

 • Nový příkaz: DGN spline na polyline

 • Rozšířené funkce Povrch do Revitu (viz Revit Tools) a Odhumusování

 • Odhumusování umí pracovat i s povrchem z datové zkratky

 • Opravy a doplnění stávajících funkcí křížení a šraf

2021/2020/2019 V2.0.16 (7/2020)

 • Nové funkce Odhumusování, Sklon nivelety, Přečíslování COGO bodů

 • Opravy a doplnění stávajících funkcí Povrch do Revitu, Body z povrchu a Hromadné přejmenování stop, Průsečíky sklonů a u Souběhů doplněna možnost vybírat automatickou návrhovou linii z koridoru

2021/2020/2019 V2.0.15 (6/2020)

 • Podpora Civil 3D 2021

2020/2019/2018 V2.0.14 (1/2020)

 • Nová funkce Nastavení průsečíku sklonů

 • Nová funkce Převod křivek na objekt trasy

2020/2019/2018 V2.0.8 (9/2019)

 • Nová funkce exportu povrchu do Revitu

2020/2019/2018 V1.4.11 (5-6/2019)

 • Rozšířená segmentace křivky

 • Nová funkce odstranění duplicitních bodů

 • Klopení – oprava závislosti na desetinném oddelovači

 • 2020.2/2019.2/2018.2 – nové funkce Souběh

2019 V1.4.6/2018 V1.3.36 (3/2019)

 • CMT součástí už i verze 2018

 • Klopení – aktualizovaná tabulka poloměrů a příčných sklonů dle nové ČSN 73 6101

 • Klopení – hodnoty lze zapsat i do odsazené trasy

 • Opravy klopení a křížení IS

2019 V1.4.0 (10/2018)

 • Nová funkce/modul CMT

2019 V1.3.32 (5/2018)

 • Podpora Civil 3D 2019

 • Nová funkce pro dynamické zobrazení křivosti tras

 • Vylepšený nástroj klopení – zadávání kritických bodů, příkaz Csct_RefreshSuperElevationSelection pro obnovení výběru trasy

 • Vylepšený nástroj křížení – načítání hladin z Xrefu, upozornění na chybějící styly křížení

 • Zvýšena stabilita nástroje Svahovky

2018 V1.3.30 (2/2018)

 • Vylepšený nástroj křížení pracuje i s externími referencemi

 • Vylepšený nástroj klopení – lze zadat i přechodnicové oblouky

 • Přidána možnost – Neupozorňovat na novou verzi Civil Tools při spuštění libovolné funkce

2018 V1.3.13 (10/2017)

 • Nová funkce kreslení křivky pomocí sklonu

 • Optimalizovány Svahovky a načítání výkresů

 • Optimalizováno Klopení, desetinný oddělovač je nyní tečka nikoliv čárka

2018 V1.3.8 (6/2017)

 • Podpora Civil 3D 2018

 • Optimalizován převod objektů do 2D – zvýšena rychlost příkazu, zároveň byl doplněn ukazatel průběhu práce

 • Nové funkce křížení inženýrských sítí a jejich promítnutí do zobrazení podélného profilu

 • Optimalizovány svahovky

2017 V1.2.4 (10/2016)

 • Podpora Civil 3D 2017; nový design pásu karet; segmentace 2D/3D křivek – např. 3D oblouku na křivku; převod entit do 2D i pro polygony zaměření; funkce pro spojování tras včetně jejich profilů; funkce pro dělení tras včetně jejich profilů; automatická kontrola aktualizací

 • Klopení: kompletně přepracovaný editor klopení; oddělený náhled a editace klopení; import a export klopení do textového souboru; průběžné ukládání obsahu editoru klopení; určení délek a staničení vzestupnic a sestupnic numericky/kliknutím ze situace; samostatné mazání a vkládání řádků v editoru; zvýraznění chybných polí v editoru; zpětné načtení klopení z trasy

V1.2.8 (7/2015)

 • Podpora Civil 3D 2016; svahové šrafy mezi dvěma křivkami; úpravy klopení; nový licenční mechanismus

V1.1 (7/2014)

 • Podpora Civil 3D 2015, editor klopení

 • Update 2/2015: oprava klopení při sklonech menších než 2.5%; oprava funkce Txt2Z

V1.0 (1/2014)

 • Podpora Civil 3D 2014

V1.01 (1/2013)

 • Opravy drobnějších chyb

V1.0 (12/2012)

 • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus

Last updated