Aktuální poloměr

Interaktivní zobrazení křivosti trasy

Příkaz csct_SpiralDyn umožňuje dynamicky zobrazovat staničení a křivost v ukázaném bodě vybrané trasy (v bodě nejbližším poloze kurzoru) nebo v bodě se zadaným staničením (volba “S”).

Last updated