Průsečík sklonů

Nástroj pro nastavení přesného podélného sklonu za vrcholem

Tato funkce umožňuje nastavit přesný podélný sklon před a za vrcholem výškového polygonu s už vloženým zakružovacím obloukem. Posune staničení vrcholu a jeho výšku tak, aby přilehlé sklony odpovídaly zadání.

Last updated