Civil Tools
CZ
Search
K

Průsečík sklonů

Nástroj pro nastavení přesného podélného sklonu za vrcholem
Tato funkce umožňuje nastavit přesný podélný sklon před a za vrcholem výškového polygonu s už vloženým zakružovacím obloukem. Posune staničení vrcholu a jeho výšku tak, aby přilehlé sklony odpovídaly zadání.
Dialog Průsečík sklonů