Povrch do Revitu

Export povrchu včetně povinných spojnic do Revitu

Příkaz cs_exportrevitsurface exportuje povrch terénu z Civil 3D, včetně povinných spojnic, do speciálního XML formátu, který je schopen Revit okamžitě načíst se všemi hranami do S-JTSK ve sdílených souřadnicích. Ideální pro scénář, kdy jsou AEC Collection nebo Civil 3D s Revitem instalované na stejném stroji.

Last updated