Vzdálenost ve 2D

Zobrazí vzdálenost v půdorysu

Příkaz csct_hordist vypisuje vzdálenost dvou zadaných bodů ve 2D průmětu a usnadňuje tak klasické měření v 3D situačním výkrese.

Last updated