Filtr dle sad vlastností

Rychlý výběr dle hodnoty vlastnosti v sadách vlastností

Nástroj uživateli umožňuje vybírat objekty, které splňují nastavené kritéria. Funkcionalita je podobná jako výchozího rychlého výběru, pracuje však s daty ze sad vlastností. Výběr je možný z celého výkresu nebo pouze z aktuálně vybraných objektů. Hledaný typ pak stanovuje, jaké objekty budou do výběru zahrnuty. Je možné filtrovat tyto typy objektů: 3D tělesa, povrchy TIN, křivky, návrhové linie a bloky. Uživatel dále volí z filtrovaných vlastností, při kombinaci vlastností je možné volit kombinaci podmínek:

  • AND - musí být splněny všechny podmínky

  • OR - musí být splněna alespoň jedna podmínka

  • NOT - vylučuje objekty, které splňují podmínku

Podmínky lze stanovovat s několika operátory:

  • stanovení přesné hodnoty

  • hodnota je menší než

  • hodnota je větší než

  • hodnota obsahuje klíčový string

  • hodnota je nevyplněna

Nástroj využívá plovoucí okno, díky kterému je možné jej mít otevřený a využívat jiné funkce Civilu. Filtr tak může mít uživatel kdykoliv k dispozici.

Last updated