Civil Tools
CZ
Search
K

Filtr dle sad vlastností

Rychlý výběr dle hodnoty vlastnosti v sadách vlastností
Nástroj uživateli umožňuje vybírat objekty, které splňují nastavené kritéria. Funkcionalita je podobná jako výchozího rychlého výběru, pracuje však s daty ze sad vlastností. Výběr je možný z celého výkresu nebo pouze z aktuálně vybraných objektů. Hledaný typ pak stanovuje, jaké objekty budou do výběru zahrnuty. Je možné filtrovat tyto typy objektů: 3D tělesa, povrchy TIN, křivky, návrhové linie a bloky. Uživatel dále volí z filtrovaných vlastností, při kombinaci vlastností je možné volit kombinaci podmínek:
  • AND - musí být splněny všechny podmínky
  • OR - musí být splněna alespoň jedna podmínka
  • NOT - vylučuje objekty, které splňují podmínku
Podmínky lze stanovovat s několika operátory:
  • stanovení přesné hodnoty
  • hodnota je menší než
  • hodnota je větší než
  • hodnota obsahuje klíčový string
  • hodnota je nevyplněna
Dialog nástroje Filtr dle sad vlastností
Nástroj využívá plovoucí okno, díky kterému je možné jej mít otevřený a využívat jiné funkce Civilu. Filtr tak může mít uživatel kdykoliv k dispozici.
Nástroj Filtr dle sad vlastností