Výpis trasa a niveleta

Vytvoří report bodů geometrie směrového a výškového návrhu, klopení a v pravidelném přírůstku.

Příkaz csct_niveletasummary vygeneruje výpis s informacemi o bodech trasy a nivelety. Uživatel může volit mezi 4 typy bodů: body v pravidelném přírůstku staničení, geometrické body směrového návrhu, geometrické body výškového návrhu a body kritických míst klopení. Výsledný výpis lze uložit do formátu XLS pro tvorbu například technické zprávy. Nebo lze zvolit formát CSV, který je určen pro opětovný import COGO bodů do vytyčovacího výkresu.

Výpis podporuje změnu staničení na trase. Výpis automaticky sloučí více typů bodů do jediného řádku, pokud se nachází ve stejném staničení.

Last updated