Změnit výšku vrstevnic

Nastavení skutečné výšky vrstevnic

Příkaz csct_chelev přiřadí výšku / zdvih po sobě jdoucím křivkám nebo úsečkám. Nástroj je vhodný zejména pro konverzi 2D vrstevnic do 3D. Po zadání výchozí hodnoty a intervalu vrstevnic umístí „napříč“ vybrané křivky nebo úsečky vrstevnic do odpovídajících výšek (Z-souřadnic).

Last updated