Civil Tools
CZ
Search
K

Najít a nahradit

Hromadné nalezení a nahrazení textu
Hromadné vyhledání textového řetězce v názvu objektu a nahrazení. Podporuje skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky.
Při hledání můžete použít zástupné symboly . (tečka) pro libovolný znak a * (hvězdička) pro libovolný řetězec znaků.Po nalezení objektů se v pravé části zobrazí náhled na nový název. Vybereme jen ty objekty, které chceme přejmenovat a příkazem Nahradit tuto změnu provedeme ve výkrese.
Nástroj Najít a nahradit