Civil Tools
CZ
Search
K

Sklon nivelety

Rychlé zjištění informace o aktuálním sklonu profilu
Pomocí těchto dvou „dotazovacích“ funkcí lze rychle zjistit aktuální sklon profilu v konkrétním staničení a to buď odkliknutím v zobrazení podélného profilu nebo na trase.
Nástroj Sklon nivelety