Převod do 2D

Převádí vybrané Civil objekty do 2D

Příkaz csct_convert_to2D převádí Civil objekty typu Povrch, COGO body, Koridor, Zemní těleso a Návrhová linie do 2D. Při konverzi jsou 3D návrhové linie koridorů převedeny na spojené, „nerozsekané“ křivky, se kterými se ve 2D situačních výkresech daleko lépe pracuje. Do projektu jsou rovněž přidány potřebné hladiny objektů. Od verze 2018 byl příkaz optimalizován, takže zvládá i velmi složité koridory a pomocí ukazatele vás informuje o probíhající práci.

Last updated