Křížení inženýrských sítí

Nástroj na zobrazení inženýrských sítí v zobrazení podélného profilu

Civil3D ve svém základu neposkytuje žádnou automatickou funkci, jež by umožnila hromadně promítnout sítě do zobrazení a dynamicky udržovat jejich polohu. Výhoda nástroje spočívá i v tom, že lze promítat 2D objekty na přibližnou polohu dle normových požadavků. Nástroj se snaží maximálně automatizovat práci, a urychlit tak vytváření finálních výstupů.

CSCT_KRIZENIIS spustí příkaz na promítnutí sítí. CSCT_KRIZENIISUPDATE zkontroluje polohu sítí v případě změny trasy či vedení sítě.

Funkce Křížení obsahuje tlačítko “Výpis křížení XLS”, které umožňuje exportovat výpis křížení do tabulek Excelu.

Last updated